Kungen och Kronprinsessan i möte med polisens nationella operativa avdelning

Torsdagen den 29 augusti fick Kungen och Kronprinsessan information om hur polisen och andra myndigheter arbetar för att förebygga sprängdåd och skjutningar.

Kungen och Kronprinsessan i möte med Mats Löfving och Stefan Hector från polisen.

Kungen och Kronprinsessan i möte med Mats Löfving och Stefan Hector från polisen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid ett företräde på Kungliga slottet för Mats Löfving, chef vid Polis­myndighetens nationella operativa avdelning (NOA) och Stefan Hector, chef för den operativa enheten vid NOA blev Kungen och Kronprinsessan orienterade om den senaste tidens sprängdåd och skjutningar.

Under mötet informerades Kungen och Kronprinsessan om hur Polismyndigheten och andra berörda myndigheter arbetar för att förebygga och bekämpa dessa dåd.

​Efter mötet gjorde Kungen följande uttalande:

Den oro som dessa dåd väcker hos allmänheten delas av mig och min familj. Vi vill uttrycka vårt deltagande med drabbade och samtidigt framföra vårt stöd till polisen och andra myndigheter i deras fortsatta arbete.

H.M. Konungen