Kronprinsessan besökte Marint centrum och Simris Alg

Torsdagen den 22 augusti besökte Kronprinsessan Marint centrum i Simrishamn och företaget Simris Alg i Hammenhög.

Kronprinsessan ombord på en av Kustbevakningens båtar.

Kronprinsessan ombord på en av Kustbevakningens båtar. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan inledde besöket tillsammans med landshövding Anneli Hultén på Marint centrum i Simrishamn. Där berättade generaldirektör Jakob Granit på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om spökgarn: förlorade fiskenät och trålar som fortsätter fiska utan att någon tar hand om fångsten. För att minska problemet med spökgarn är Marint centrum med i det EU-finansierade projektet Marelitt Baltic som syftar till att kartlägga problematiken och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön.

Kronprinsessan i samtal med Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, Vesa Tschernij, projektledare på Simrishamns kommun och Patrik Lindén, Kustbevakningen.

Kronprinsessan i samtal med Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, Vesa Tschernij, projektledare på Simrishamns kommun och Patrik Lindén, Kustbevakningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under besöket fick Kronprinsessan möjlighet att träffa fiskare som har i uppdrag att dragga efter spökgarn.

Spökgarn på fartygsvrak

Ombord på Kustbevakningens båt fick Kronprinsessan information om hur Kustbevakningen och HaV arbetar för att ta upp spökgarn, samt planerna för att sanera vraket Villion som förliste utanför Simrishamn 1986.

Kronprinsessan gjorde ett liknande besök tillsammans med HaV i mars 2018 i Sotenäs. Då fick Kronprinsessan information om sanering av vraket Thetis.

Simris Alg

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessan Simris Alg som odlar alger som används i tillverkning av naturliga kosttillskott och livsmedel. Kronprinsessan fick en rundvisning i företagets laboratorium och anläggning som består av ett 2000 kvm stort växthus. Algerna odlas i glasrör där algvattnet kontinuerligt cirkulerar för att hålla algerna i ständig rörelse.

Kronprinsessan på Simris Alg.

Kronprinsessan på Simris Alg. Foto: SPA

Under rundvandringen fick Kronprinsessan information om hur företaget jobbar med stamkulturbibliotek, skörd, bearbetning, malning och infrysning av alger.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida. samt hos FN.

Till toppen