Kronprinsessan gav företräde för Sveriges Arktisambassadör

Tisdagen den 20 augusti gav Kronprinsessan företräde för Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för arktiska frågor.

Kronprinsessan och Arktisambassadör Björn Lyrvall.

Kronprinsessan och Arktisambassadör Björn Lyrvall. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet gav Björn Lyrvall en uppdatering av aktuella frågor som berör Arktis. Han informerade även om EU Arctic Forum som kommer att äga rum i Umeå 3–4 oktober.

Som Arktisambassadör representerar Björn Lyrvall Sverige i Arktiska rådet. I rådet ingår de fem nordiska länderna, samt Kanada, Ryssland, USA och representanter för organisationer för urfolk i Arktis. Tillsammans behandlar de frågor och utmaningar som berörda stater och invånare står inför.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida. samt hos FN.

Till toppen