Kronprinsessan invigde Mörbylånga vattenverk

Fredagen den 12 juli invigde Kronprinsessan Mörbylångas nya vattenverk på Öland. Vattenverket renar bräckt vatten från Östersjön till dricksvatten.

Kronprinsessan tillsammans med Luxemburgs ambassadör Janine Finck, Prins Félix av Luxemburg och landshövding Thomas Carlzon.

Kronprinsessan tillsammans med Luxemburgs ambassadör Janine Finck, Prins Félix av Luxemburg och landshövding Thomas Carlzon. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan, H.K.H. Prins Félix av Luxemburg, landshövding Thomas Carlzon, kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson och kommunstyrelsen ordförande Matilda Wärenfalk fick först en rundvandring av anläggningen.

Kronprinsessan och Prins Félix av Luxemburg under rundvandringen på Mörbylångas nya vattenverk.

Kronprinsessan och Prins Félix av Luxemburg under rundvandringen på Mörbylångas nya vattenverk. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rundvandringen inleddes i processhallen där bräckt vatten och förbehandlat industriellt vatten blandas i två stora bassänger. Därefter visades filtersteget, avsaltningssteget, återmineraliseringen samt det avslutande desinfektionssteget där vattnet passerar ultraviolett ljus innan det är färdigt dricksvatten.

Renat vatten provsmakades

Invigningsceremonin inleddes med att kommundirektör Ann Willsund hälsade alla välkomna. Därefter framförde Mörbylång Kulturskola musikstycken och tal hölls av bland andra landshövdingen och Prins Félix av Luxemburg. Som avslutning provsmakades vattnen från vattenverket och Kronprinsessan förklarade vattenverket invigt.

I samband med invigningen provsmakades det renade vattnet.

I samband med invigningen provsmakades det renade vattnet. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Under ett antal år har Öland haft en akut vattenbrist. Mörbylånga vattenverk avsaltar bräckt vatten från Östersjön samt återanvänder utgående vatten från Mörbylånga industrireningsverk. Mörbylånga vattenverk är den första anläggningen i Europa där använt vatten återanvänds som dricksvatten i full skala.

Så renas vattnet.

Så renas vattnet.

Vattenbrist på Öland

Under flera år i rad har nederbörden varit extremt låg vilket medfört en akut vattenbrist på Öland. För att klara vattenförsörjningen på kort och lång sikt har flera åtgärder vidtagits. En vattenledning byggdes till fastlandet, vatten har transporterats med lastbil, nya brunnar har borrats och gamla brunnar har åter tagits i bruk. Infiltrationsanläggningar har också rustats upp inför kommande nederbördsperiod.

I augusti 2016 tog Mörbylånga kommun beslut att bygga ett nytt vattenverk, baserat på bräckt vatten, liknande vattenverket i Sandvik på norra Öland.

Den 22 juni 2017 invigde Kungen det nya vattenverket i Sandvik för avsaltning av bräckt vatten från Östersjön.