Drottningen vid diplomering av biståndshandläggare

Tisdagen den 18 juni delade Drottningen ut diplom från Silviahemmet till nyexaminerade biståndshandläggare.

Drottningen vid diplomutdelningen på Silviahemmet.

Drottningen vid diplomutdelningen på Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Biståndshandläggarna har alla genomgått en kurs för att kunna möta den demenssjuke, och dess anhöriga, på ett professionellt sätt. Bland annat har kunskap om sjukdomen samt verktyg för kommunikation och bemötande behandlats.

Stiftelsen Silviahemmet samarbetar med Sophiahemmet Högskola som ger kursen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv (7,5 högskolepoäng) som riktar sig till biståndshandläggare.

En biståndshandläggare är en kommunaltjänsteman som på uppdrag av socialtjänsten handlägger ärenden gällande olika former av hjälpinsatser som omfattas av det kommunala ansvaret.

Drottningen tillsammans med de nyexaminerade studenterna.

Drottningen tillsammans med de nyexaminerade studenterna. Foto: Yanan Li

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demens­området. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga.

Det finns även utbildningar till Silviasystrar, Silvialäkare, Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.