Prins Oscar besökte naturlek i Skåne

Måndagen den 17 juni besökte Prins Oscar, hertigen av Skåne, Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne tillsammans med Kronprinsessan och Prins Daniel.

Prins Oscar i naturlekplatsen i Skäralid.

Prins Oscar i naturlekplatsen i Skäralid. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På plats fick Prins Oscar besöka den naturlekplats som efter Prinsens dop uppförts i hans namn.

Naturlekplatsen har varit öppen för nationalparkens besökare sedan i påsk.

Prins Oscars naturlek består av en stig med redskap, stationer och hinder. Där kan besökare bland annat gå igenom en tunnel, balansera på rep, hoppa på stubbar i form av svampar och svinga sig i en lian. Vid stigens slut finns en sju meter hög rutschkana.

Anläggningen ska utöver lekfunktionen vara ett verktyg för pedagoger vid Naturum Söderåsen. Nya pedagogiska element kommer att tillföras löpande.

Naturlekplatsen är uppförd av Länsstyrelsen i Skåne län, med stöd från privatpersoner, företag och några kommuner i landskapet.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket gick Prins Oscar även en del av en led som går runt Skärdammen. Där spanade han tillsammans med sina föräldrar efter snokar och tittade på änder och sångsvanar.

Prins Oscar och Kronprinsessan vid Skärdammen.

Prins Oscar och Kronprinsessan vid Skärdammen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna