Kronprinsessan vid EAT Stockholm Food Forum

Torsdagen den 13 juni närvarade Kronprinsessan vid EAT Stockholm Food Forum på Annexet, Ericsson Globe.

Kronprinsessan anländer till EAT Forum tillsammans med Gunhild Stordalen.

Kronprinsessan anländer till EAT Forum tillsammans med Gunhild Stordalen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

EAT Stockholm Food Forum handlar om kopplingen mellan mat, hälsa och hållbarhet. Forumet innehåller föreläsningar, paneldebatter och samtal mellan forskare, politiker och representanter från näringslivet.

Under eftermiddagen talade bland andra

  • Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm
  • Mark Watts, executive director C40 Network
  • Rita Teaotia, ordförande i fssai
  • Prins Hussain Aga Khan, Focused on Nature (FON)
  • Howard Frumkin, chef för Our Planet, Our Health, Wellcome Trust
  • Johan Rockström, director Potsdam Institute for Climate Impact Research samt professor vid Stockholm Resilience Center

Två paneldiskussioner ägde även rum under eftermiddagen.

Kronprinsessan och Gunhild Stordalen.

Kronprinsessan och Gunhild Stordalen. Foto: Pelle T Nilsson

EAT Foundation

EAT Foundation grundades 2014 av Stordalen Foundation med Stockholm Resilience Centre som akademisk partner. Forumet bildades med syftet att förändra det globala matsystemet och se till att vi kan föda världens växande befolkningen med hälsosam mat från en hälsosam planet.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande general­sekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.