Drottningen gav företräde för Sachsens socialminister

Tisdagen den 11 juni gav Drottningen företräde för Sachsens socialminister och justitiedepartementets statssekreterare. Under företrädet samtalade de om World Childhood Foundations etablering av Barnahus i Tyskland.

Drottningen hälsar Sachsens socialminister välkommen till företrädet.

Drottningen hälsar Sachsens socialminister välkommen till företrädet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I september 2018 invigde Drottningen Tysklands första Barnahus i Leipzig, Sachsen. Barnahus är ett initiativ som kommer från World Childhood Foundation, som Drottningen grundade 1999, och är till för barn som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.

Barnahusmodellen fokuserar på barnets behov. Här samlas relevanta myndigheter och expertis på en plats vilket gör att barnet bara behöver berätta sin historia en gång.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna