Kungen delade ut medaljer

Måndagen den 10 juni delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Regissören och dramatikern Suzanne Osten tar emot H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom teater-, film- och operakonst.

Regissören och dramatikern Suzanne Osten tar emot H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom teater-, film- och operakonst. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i Serafimerordens band

Ambassadör Rolf Ekéus
För framstående insatser inom internationellt nedrustnings-arbete och svensk utrikesförvaltning

Fd generaldirektör Maria Norrfalk
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

12:e storleken i högblått band

Professor Klas Kärre
För betydande insatser inom medicinsk forskning

Investerare Jane Walerud
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Fd kanslichef Bertil Wennberg
För framstående insatser inom svenskt rätts- och utredningsväsende

Jane Walerud tar emot H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band, för framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Jane Walerud tar emot H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band, för framstående insatser inom svenskt näringsliv. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

8:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Curt Bergfors
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Professor Björn Dahlbäck
För förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning

Professor Cecilia Jarlskog
För framstående forskningsinsatser inom teoretisk fysik, särskilt partikelfysik

Direktör Margareta Jonsson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Boris Lennerhov
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Regissör och dramatiker Suzanne Osten
För framstående insatser inom teater-, film- och operakonst

Professor Johan Rockström
För framstående insatser inom klimat- och hållbarhetsforskning

Professor Sara Snogerup Linse
För framstående insatser inom fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap

Professor Göran Thor
För framstående insatser inom forskning och naturvård

Direktör Erik Åberg
För förtjänstfulla insatser som kulturbärare inom svenskt näringsliv

Boris Lennerhov tar emot H.M. Konungens medalj, för betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Boris Lennerhov tar emot H.M. Konungens medalj, för betydande insatser inom svenskt näringsliv. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

8:e storleken i högblått band

Författare Magnus Florin
För betydande insatser som dramaturg och författare

Fd generalsekreterare Rolf Hammar
För förtjänstfulla insatser inom svenskt idrottsrörelse

Regissör Björn Runge
För betydande insatser som regissör och dramatiker

Koreograf Fredrik Rydman
För framstående insatser som koreograf och dansare

Direktör Erik Åberg tar emot sin medalj av Kungen i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Direktör Erik Åberg tar emot sin medalj av Kungen i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

5:e storleken i högblått band

Konstnär Karin Broos
För betydande insatser som bildkonstnär

Kulturskribent Inger Schuberth
För betydande insatser som kulturförmedlare mellan Sverige och Tyskland

Docent Göran Åberg
För framstående insatser inom kyrko- och undervisningshistorisk forskning

Göran Åberg tar emot H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band för framstående insatser inom kyrko- och undervisningshistorisk forskning.

Göran Åberg tar emot H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band för framstående insatser inom kyrko- och undervisningshistorisk forskning. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelare Peter Andersson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Katarina Ewerlöf
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångare Erland Hagegård
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Operasångare Bengt Krantz
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Skådespelarna Katarina Ewerlöf och Peter Andersson tog emot medaljen Litteris et Artibus vid dagens medaljutdelning på Kungliga slottet.

Skådespelarna Katarina Ewerlöf och Peter Andersson tog emot medaljen Litteris et Artibus vid dagens medaljutdelning på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna