Kungaparet vid Konstnärer­nas vänners årshögtid

Måndagen den 10 juni närvarade Kungaparet vid Konstnärernas vänners årshögtid på Prins Eugens Waldemars­udde.

Kungaparet i Stora gallerisalen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde.

Kungaparet i Stora gallerisalen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Yanan Li

Konstnärernas vänner stiftades 1937 och prins Eugen var ständig ordförande fram till sin död.

Vid ankomsten till Waldemarsudde begav sig Kungaparet inledningsvis till prinsens grav för nedläggning av blommor.

Därefter inleddes årshögtiden i Stora gallerisalen på Waldemarsudde.

Kungaparet i Stora gallerisalen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde.

Kungaparet i Stora gallerisalen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Yanan Li

Under årshögtiden tog Pontus Ljungberg, målare, tecknare, arkitekt och museichef emot Stiftelsen Renässans för Humanioras kulturpris 2019.

Stiftelsen förvaltas av Föreningen Konstnärernas vänner. Avsikten är att främja, stödja och uppmuntra verksamma personer inom humaniora och konst i Sverige i form av ett årligt kulturpris.