Prins Daniel delade ut Hjärt‑Lungfondens stora forsknings­anslag

Onsdagen den 5 juni delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till lungforskaren docent Åsa Wheelock från Karolinska institutet. Utdelningen ägde rum på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Prins Daniel tillsammans med (fr.v.) Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare och pristagaren Åsa Wheelock.

Prins Daniel tillsammans med (fr.v.) Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare och pristagaren Åsa Wheelock. Foto: Tintin Vidhammer/Hjärt-Lungfonden

Sedan 2008 delar Hjärt-Lungfonden årligen ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Årets forskningsanslag tilldelades docent Åsa Wheelock från Karolinska institutet i Solna för forskning om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas Wheelock kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000–700 000 svenskar som lever med KOL.

Forskningen kan leda till säkrare diagnos, nya effektiva behandlingsformer, reducerade sjukvårdskostnader och minskat lidande för personer med sjukdomen.

Om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag. En forskare eller forskargrupp verksam i Sverige tilldelas en summa om 15 miljoner kronor, som ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott.

Sedan 2012 delas anslaget ut av Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.