Prinsessan Sofia vid invigning av klinik för personer med ätstörning

Tisdagen den 4 juni närvarade Prinsessan Sofia vid invigningen av Sophiahemmets mandometerklinik för personer med ätstörningar.

Jennie Sjöberg och Cecilia Bergh på Mando gav Prinsessan Sofia en rundvandring på den nya kliniken.

Jennie Sjöberg och Cecilia Bergh på Mando gav Prinsessan Sofia en rundvandring på den nya kliniken. Foto: Pia Hultkrantz/Sophiahemmet

Mandometerkliniken på Sophiahemmet har plats för 16 patienter och erbjuder öppenvårdsverksamhet för personer som drabbat av ätstörningar som exempelvis anorexi eller hetsätning.

Prinsessan Sofia i samtal med personal vid Sophiahemmets mandometerklinik.

Prinsessan Sofia i samtal med personal vid Sophiahemmets mandometerklinik. Foto: Pia Hultkrantz/Sophiahemmet

Mandometerkliniken använder en metod som går ut på att normalisera ätbeteende, jobba med värmebehandling, aktivitetsbehandling, social återuppbyggnad och stärkt självförtroende.

Vid invigningen fick Prinsessan Sofia möjlighet att träffa patienter på kliniken.

Seminarium om ätstörningar

Inför dagens invigning närvarade Prinsessan under måndagen även vid ett symposium om ätstörningar, som Sophiahemmet anordnade.

Vid ankomsten till symposiet ”Frisk från anorexi” på togs Prinsessan Sofia emot av Cecilia Bergh, VD för Mando och Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet högskola.

Vid ankomsten till symposiet ”Frisk från anorexi” på togs Prinsessan Sofia emot av Cecilia Bergh, VD för Mando och Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet högskola. Foto: Pia Hultkrantz/Sophiahemmet