Kronprinsessan besökte träningsgruppen Bara vanlig

Tisdagen den 4 juni besökte Kronprinsessan träningsgruppen ”Bara vanlig” som riktar sig till personer med kognitiv funktions­variation.

Kronprinsessan sprang tre kilometer tillsammans med deltagarna i ”Bara vanlig”.

Kronprinsessan sprang tre kilometer tillsammans med deltagarna i ”Bara vanlig”. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Gruppen startades av Niclas Wennerlund 2016 när han upplevde att det inte fanns någon träningsform för hans dotter med kognitiv funktionsvariation. I dag finns löpargruppen på tio orter i Sverige och målet är att vara rikstäckande 2021.

Kronprinsessan deltar i uppvärmningen inför gruppens löprunda.

Kronprinsessan deltar i uppvärmningen inför gruppens löprunda. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Grunden i träningsgruppen är rörelseglädje, gemenskap, delaktighet, självbestämmande och ett professionellt bemötande.

Kronprinsessan besökte gruppen som tränar i Hellasgården i Nacka. Under passet fick Kronprinsessan delta i en gemensam uppvärmning. Därefter sprang Kronprinsessan tillsammans med deltagarna en drygt tre kilometer lång sträcka genom skogen. Passet avslutades med gemensamt fika och samtal.

Träningsgruppen ”Bara vanlig” riktar sig till personer med kognitiv funktionsvariation.

Träningsgruppen ”Bara vanlig” riktar sig till personer med kognitiv funktionsvariation. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utbildning för volontärer

Alla volontärer som ställer upp som ledare får lära sig ”Bara vanliga”-metoden via en digital utbildning med efterföljande workshop. Syftet är att få ökad förståelse kring personer med funktionsvariationer och se styrkorna och möjligheterna, inte olikheterna.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare i träningsgruppen ”Bara vanlig”, efter avslutad löprunda.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare i träningsgruppen ”Bara vanlig”, efter avslutad löprunda. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

”Bara vanlig” är en av de föreningar och projekt som Kronprinsessparets stiftelse stöttar och ger anslag till.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna