Kungen gav företräde för Svenska Akademiens nya ständige sekreterare

Måndagen den 3 juni gav Kungen företräde för Mats Malm som är Svenska Akademiens nya ständige sekreterare sedan den 1 juni. Han efterträder Anders Olsson som varit ständig sekreterare från den 1 juni 2018.

Kungen och Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm.

Kungen och Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Mats Malm är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1996 på en avhandling om 1600- och 1700-talens nationalistiska kultur och har skrivit böcker om bland annat den tidiga romanen i Sverige, om barocken och om hur läsningen av litterära verk har förändrats.

På senare tid har han främst ägnat sig åt utveckling av nya forskningsmetoder kring stora textbaser och han är föreståndare för Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur.

Svenska Akademien

Svenska Akademien grundades 1786 av Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Kungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.