Kungen och Prins Carl Philip vid nationella veteran­ceremonin

Onsdagen den 29 maj närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid den nationella veteranceremonin på Kungl. Djurgården i Stockholm.

Kungen och Prins Carl Philip vid veteranmonumentet tillsammans med försvarsministern, överbefälhavaren och ordföranden för Sveriges Veteranförbund.

Kungen och Prins Carl Philip vid veteranmonumentet tillsammans med försvarsministern, överbefälhavaren och ordföranden för Sveriges Veteranförbund. Foto: Henrik Garlöv/Kungl Hovstaterna

Kungen och Prins Carl Philip anländer till veteranceremonin vid Sjöhistoriska museet tillsammans med överbefälhavaren, H.M. Konungens stabschef och H.M. Konungens adjutant.

Kungen och Prins Carl Philip anländer till veteranceremonin vid Sjöhistoriska museet tillsammans med överbefälhavaren, H.M. Konungens stabschef och H.M. Konungens adjutant. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Armén Musikkår och Adolf Fredriks flickkör framförde musik under ceremonin. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Armén Musikkår och Adolf Fredriks flickkör framförde musik under ceremonin. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid ankomst till ceremonin togs Kungen och Prinsen emot av överbefälhavare Micael Bydén och chefen för ledningsstaben, viceamiral Jonas Haggren.

Därefter inmarscherade de till sina platser och hälsades samtidigt med stor salut av fanborgen. När Kungen och Prinsen intagit sina platser genomfördes en överflygning av JAS Gripen.

Riksdagens talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löfven höll sedan tal.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

När Livgardets dragonmusikkår därefter spelat Bred dina vida vingar tog Kungen, Prins Carl Philip, talmannen, statsministern, försvarsministern, överbefälhavaren och Sverker Göransson, ordförande i Sveriges veteranförbund, plats framför det nationella veteranmonumentet för att lägga ner kransar.

Kungen lägger ned en krans vid det nationella veteranmonumentet som invigdes 2013.

Kungen lägger ned en krans vid det nationella veteranmonumentet som invigdes 2013. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Fältprost Sten Elmberg höll därefter en betraktelse varpå veteranhymnen framfördes av Adolf Fredriks flickkör

Efter ett tal av överbefälhavaren gick Kungen återigen upp till monumentet för att där dela ut förtjänstmedaljer.

Ceremonin avslutades med att alla församlade sjöng nationalsången.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen hedras alla Sveriges veteraner. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status. Från 2018 är veterandagen även en allmän flaggdag.