Drottningen vid certifiering av Mälar­sjukhusets Geriatriska avdelning

Tisdagen den 28 maj besökte Drottningen Mälarsjukhuset i Eskilstuna för att dela ut Stiftelsen Silviahemmets certifiering till sjukhusets geriatriska avdelning.

Drottningen delade ut certifikat och kursbevis till all personal på Mälar­sjukhusets Geriatriska avdelning.

Drottningen delade ut certifikat och kursbevis till all personal på Mälar­sjukhusets Geriatriska avdelning. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under förmiddagen deltog Drottningen i stiftelsen styrelsemöte och på efter­middagen delade hon ut Silviahemmets certifikat och kursbevis till de 57 deltagarna på sjukhusets geriatriska avdelning.

Mälar­sjukhusets Geriatriska avdelning är nu Silviahemcertifierad.

Mälar­sjukhusets Geriatriska avdelning är nu Silviahemcertifierad. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Drottningen delade även ut certifikat till själva avdelningen. Det är den nionde vårdavdelningen i Sverige som får Silviahemcertifikat och den första i Södermanland. Drottningen önskade därefter alla lycka till med orden:

– Tänk alltid på hur ni kan göra livet lättare och värdigare för de demenssjuka och möta dem med respekt.

Drottningen är Silviahemmets grundare.

Drottningen är Silviahemmets grundare. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Stiftelsen Silviahemmets certifiering

Silviahemmet logotyp

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter. Det innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad samt deras anhöriga.

Silviahemmet har en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

Drottningen vid certifieringsceremonin tillsammans med Henrik Wiklund, vårdenhetschef Geriatriska avdelningen Mälarsjukhuset och Petra Tegman, biträdande verksamhetschef Silviahemmet.

Drottningen vid certifieringsceremonin tillsammans med Henrik Wiklund, vårdenhetschef Geriatriska avdelningen Mälarsjukhuset och Petra Tegman, biträdande verksamhetschef Silviahemmet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA