Kungaparet närvarade vid SIPRI Lecture

Måndagen den 27 maj närvarade Kungen och Drottningen vid SIPRI Lecture på Musikaliska i Stockholm.

Kungaparet tillsammans med årets föreläsare FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Chiles tidigare president, HE Michelle Bachelet, samt ambassadör Jan Eliasson och SIPRI:s direktör Dan Smith.

Kungaparet tillsammans med årets föreläsare FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Chiles tidigare president, HE Michelle Bachelet, samt ambassadör Jan Eliasson och SIPRI:s direktör Dan Smith. Foto: Thomas Henrikson/SIPRI

Årets föreläsare var FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Chiles tidigare president, HE Michelle Bachelet som talade på temat "Peace, development, human rights and gender equality – The story of my life". HE Michelle Bachelet berättade om hur hon arbetar med att främja fred, mänskliga rättigheter samt jämställdhet.

Föreläsningen följdes av en paneldiskussion med ambassadör Jan Eliasson och HE Michelle Bachelet där SIPRI:s direktör Dan Smith var moderator.

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, arbetar för att bidra till en vidare förståelse för fredliga lösningar av internationella konflikter och för en hållbar fred. Mot denna bakgrund anordnas från och med 2018 en årlig föreläsning där fred och säkerhet diskuteras.