Statsbesök till Irland — dag 3

Den 22–24 maj besökte Kungen och Drottningen Irland på inbjudan av Irlands president Michael D. Higgins. Fokus för statsbesöket var digitalisering, hållbarhet, hälsa och sjukvård, kultur och samarbetet inom EU och FN.

Vid besöket på Ericsson träffade Kungaparet deltagare i programmet ”Infuse” som syftar till att skapa intresse för teknik bland barn.

Vid besöket på Ericsson träffade Kungaparet deltagare i programmet ”Infuse” som syftar till att skapa intresse för teknik bland barn. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Det tre dagar långa besöket ägde rum i Dublin, Athlone, Galway och i Burren. Representanter för regeringen var statsråden Margot Wallström, Anders Ygeman och statssekreterare Maja Fjaestad.

Seminarium digital infrastruktur

Statsbesökets tredje och sista dag inleddes på Ericsson i staden Athlone. Här närvarade Kungaparet, statsrådet Anders Ygeman och statssekreterare Maja Fjaestad vid ett seminarium om digital infrastruktur.

Under besöket på Ericsson fick Kungaparet, statsrådet och statssekreteraren information om utmaningar inom digitalisering.

Under besöket på Ericsson fick Kungaparet, statsrådet och statssekreteraren information om utmaningar inom digitalisering. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under seminariet fick företrädare för ländernas regeringar, företag, akademi och andra experter möjlighet att träffas och diskutera gemensamma utmaningar i utbyggnaden av digital infrastruktur inom industrin och i samhället i övrigt. Det gavs även tillfälle att skapa nätverk för fortsatt samarbete, samt handels- och investeringsmöjligheter.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ericsson Software Campus är ett av Ericssons ledande forsknings- och utvecklingscenter med över 1000 anställda. Man samarbetar med College of Technology i Athlone och är involverad i programmet ”Infuse”, som syftar till att skapa intresse för teknik bland barn.

Läs mer: Ericsson Software Campus

Marine Institute i Galway

I Galway besökte Kungaparet och statssekreterare Maja Fjaestad ”Marine Institute”. Institutet som har till uppgift att samordna och främja Irlands marina forskning, ekonomiska utveckling samt att skydda den marina miljön.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket visades en utställning om hållbart fiske där komplexa fiskedata kan göras till enkla kartor som stöd för en hållbar förvaltning.

Utsikt från Marine Institute i Galway över en vik av Nordatlanten.

Utsikt från Marine Institute i Galway över en vik av Nordatlanten. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besök på bondgård i Burren

I det unika kalkstenslandskapet i Burren, som liknar Öland, fick Kungaparet och statssekreterare Maja Fjaestad besöka en gård i byn Ballybornagh.

Kungaparet besökte en ekologisk gård i byn Ballybornagh.

Kungaparet besökte en ekologisk gård i byn Ballybornagh. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

För att skydda den stora biologiska mångfalden, med växter från arktiska, alpina och medelhavsområden, deltar gårdens ägare i det så kallade Burrenprogrammet, som syftar till att främja hållbart jordbruk och bevarande av landskapet och kulturarvet.

Kungaparet i samtal med jordbrukaren Vincent Keane, dr Brendan Dunford, chef för Burren-programmet och Joe Burke, kött- och boskapschef på Bord Bia.

Kungaparet i samtal med jordbrukaren Vincent Keane, dr Brendan Dunford, chef för Burren-programmet och Joe Burke, kött- och boskapschef på Bord Bia. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Burren Smokehouse

Statsbesöket i Irland avslutades med ett besök på Burren Smoke House. Där visade Bord Bia, som arbetar med att främja irländsk livsmedelsnäring, ett antal lokalt producerade produkter.

Kungaparet anländer till Burren Smokehouse.

Kungaparet anländer till Burren Smokehouse. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Produkterna, som bland annat består av lax, getost, tång och alger, ingår i den så kallade ”Burren Food Trail”, som är den irländska regeringens initiativ för att stödja landsbygdsutveckling och lokalt entreprenörskap i regionen.

Exempel på produkter från Burren Smokehouse.

Exempel på produkter från Burren Smokehouse. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Burren Smokehouse är ett exempel på hur entreprenörer har bidragit till utvecklingen av västra Irland genom att tillhandahålla produkter av hög kvalitet baserade på irländsk vild lax. Ägare och medgrundare av Burren Smokehouse är svensk-irländaren Birgitta Hedin-Curtin.

Birgitta Hedin-Curtin berättar om Burren Smokehouse.

Birgitta Hedin-Curtin berättar om Burren Smokehouse. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Statsbesöket avslutades med en avskedsceremoni på Shannon Airport.

Kungaparet vid avskedsceremonin.

Kungaparet vid avskedsceremonin. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

En irländsk vaktstyrka deltog i ceremonin på flygplatsen.

En irländsk vaktstyrka deltog i ceremonin på flygplatsen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna