Kronprinsessan välkomnade europeiska kulturarvschefer

Torsdagen den 23 maj gav Kronprinsessan företräde för expertnätverket The European Heritage Heads Forum på Kungliga slottet. Nätverket består av chefer vid europeiska kulturarvsmyndigheter.

Kronprinsessan med medlemmarna i European Heritage Heads Forum i västra trapphuset i Kungliga slottet.

Kronprinsessan med medlemmarna i European Heritage Heads Forum i västra trapphuset i Kungliga slottet. Foto: Emelie Öberg/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Nätverket träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera förvaltning och utveckling av Europas kulturarv. Årets möte äger rum i Stockholm.

Under besöket på Kungliga slottet fick myndighetscheferna information om visningsverksamheten vid Kungliga slottet samt hur Kungl. Hovstaterna vårdar och värnar det kungliga kulturarvet.

Representanter från Statens fastighetsverk berättade också om det pågående fasadrenoveringsprojektet samt solcellsprojektet på slottstaket.