Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst

Måndagen den 20 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum i Skånska gruvan på Kungl. Djurgården.

Kronprinsessan, Sanne Houby-Nielsen, Niclas Forsman och John Brattmyhr.

Kronprinsessan, Sanne Houby-Nielsen, Niclas Forsman och John Brattmyhr. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Måndagen den 20 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum i Skånska gruvan på Kungl. Djurgården.

Kronprinsessan hälsades välkommen till Skånska gruvan av Skansenchefen John Brattmyhr, styresmannen för Nordiska museet Sanne Houby-Nielsen och ordförande Niclas Forsman.

Årssammankomsten inleddes med att ordförande hälsade välkomna och inledde årsmötesförhandlingar.

Utdelning av resestipendier

Efter årsmötesförhandlingarna delade Kronprinsessan ut vänföreningens resestipendier.

Från Nordiska museet mottog Katarina Hellstrand och Leif Henriksson, verksamma på Nordiska museet, stipendium för att resa till Atjee, Sameslöjdstiftelsen och samernas utbildningscentrum i Jokkmokk samt Laponia naturum för att fördjupa sig i kunskapen om livsvillkoren i ett arktiskt område med tonvikt på samerna.

Eva Skyllberg, Maria Ingras och Eva Hakanen, alla verksamma på Julita gård, mottog stipendium för att besöka Tjolöholms slott i syfte att stärka besökarfokus och att vidareutveckla innehållet i förmedlingen om herrgården.

Sofia Hiller, Emma Reimfelt, Lotta Wallgren, Olle Burman, Wenke Rundberg, Petra Leinmark och Tommy Hedberg, alla verksamma på Nordiska museet, mottog stipendium för att resa till Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum samt Tjolöholms slott för att ta del av hur de kommunicerar kring sin programverksamhet.

Från Skansen mottog Linda Törngren, chef för djurvårdsenheten på Skansen, stipendium för en resa till Polen och deltog vid "Zoo design conference" på Wroclav Zoo för att ta del av parkens nytänkande inom design av zoo.

Mikael Strömberg, Mikael Holm och Hans Adamson, bygg- och fastighetsavdelningen på Skansen, mottog stipendium för resa till Tyskland och Glentleiten Bezirks i Oberbayern för att ta del av hur friluftsmuseet använder vattenkraft för att kunna tillämpa kunskaperna för att göra i ordning Skansens tre vattendrivna kvarnar.

Sammankomsten avrundades med att sångerskan Annika Hammer och violinisten Vega Nordkvist framträdde.

Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. Hans motto var ”känn dig själv” med innebörden att människan förstår sig själv utifrån sin historia.

Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Skansen och Nordiska museet samt för inköp till samlingarna.

Kronprinsessan är medlem och förste hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Till toppen