Kronprinsessan delade ut medaljer vid möte med Landstormsfonden

Torsdagen den 16 maj deltog Kronprinsessan i styrelse­sammanträde för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond på Kungliga slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Jonny Pettersson och Stefan Magnusson som fick ta emot Landstormsfondens förtjänstmedalj vid dagens sammanträde.

Kronprinsessan tillsammans med Jonny Pettersson och Stefan Magnusson som fick ta emot Landstormsfondens förtjänstmedalj vid dagens sammanträde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet. Kronprinsessan är ordförande i fonden.

I samband med mötet delade Kronprinsessan ut Landstormsfondens förtjänstmedalj till Jonny Pettersson och Stefan Magnusson.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920).

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnads­föreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.