Prins Daniel besökte Småland med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 15 maj besökte Prins Daniel Värnamo för att tala om entreprenörskap tillsammans med inspiratörerna Sebastian Knutsson, Elin Kling och Roy Fares från Prins Daniels Fellowship. Under dagen genomfördes också ett företagsbesök på Herenco i Jönköping.

Prins Daniel i samtal med inspiratörerna Sebastian Knutsson, Elin Kling och Roy Fares ur Prins Daniels Fellowship på Finnvedens gymnasium i Värnamo. Jenny Nordlöw från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien modererade samtalet.

Prins Daniel i samtal med inspiratörerna Sebastian Knutsson, Elin Kling och Roy Fares ur Prins Daniels Fellowship på Finnvedens gymnasium i Värnamo. Jenny Nordlöw från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien modererade samtalet. Foto: Robert Eriksson/Hall media

Besöket i Värnamo ägde rum på Finnvedens gymnasium. I aulan delade Prinsen och entreprenörerna med sig av sina erfarenheter kring entreprenörskap och företagande.

Inspiratörerna som medföljde Prinsen vid besöket i Småland var Sebastian Knutsson, medgrundare till spelbolaget King, Elin Kling, grundare och verkställande direktör i modeföretaget Totême samt Roy Fares, konditor och medgrundare av konditoriet Mr Cake.

Föreläsningen följdes av rundabordssamtal där eleverna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor samt ta emot konkreta tips kring egna företagsidéer.

Prins Daniel på Finnvedens gymnasium.

Prins Daniel på Finnvedens gymnasium. Foto: Robert Eriksson/Hall media

Prins Daniel och inspiratörerna ur Prins Daniels Fellowship besöker Jönköpingspostens redaktion.

Prins Daniel och inspiratörerna ur Prins Daniels Fellowship besöker Jönköpingspostens redaktion. Foto: Elid Elderud/Hall media

Företagsbesök i Jönköping

Senare under eftermiddagen fortsatte Prinsen och delegationen till Jönköping för att besöka familjeföretaget Herenco. På huvudkontoret berättade koncernchefen Lovisa Hamrin om bolagets verksamhet som främst är koncentrerad till tillverkningsindustri, tryckeri och tidningsproduktion.

Därefter presenterades mediehuset Hall media, som är en underkoncern inom Herenco och bland annat ger ut Jönköpingsposten.

Besöket i Jönköping avslutades med ett besök på Jönköpingspostens redaktion.

Prins Daniel med, från vänster, Roy Fares, Sebastian Knutsson och Elin Kling i Jönköping.

Prins Daniel med, från vänster, Roy Fares, Sebastian Knutsson och Elin Kling i Jönköping. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft