Kungen besökte KTH

Onsdagen den 15 maj besökte Kungen Kungl. Tekniska högskolan och fick information om den senaste forskningen inom kvantteknologi.

Vid Kungens besök på KTH berättade doktorander och masterstudenter om sin forskning kring kvantteknologi med fokus på kvantdatorer.

Vid Kungens besök på KTH berättade doktorander och masterstudenter om sin forskning kring kvantteknologi med fokus på kvantdatorer. Foto: David Callahan/KTH

Besöket inleddes med en presentation kring forskningsfältet kvantteknologi med fokus på kvantdatorer. Några doktorander och masterstudenter berättade om sin forskning inom området.

Därefter besökte Kungen Quantum Nano Photonics lab där doktorander visade sina forskningsprojekt.

Kungen skickar en enskild foton till Ericsson i Kista via optisk fiberlänk.

Kungen skickar en enskild foton till Ericsson i Kista via optisk fiberlänk. Foto: David Callahan/KTH

Som avslutning på besöket skickades ett krypterat meddelande som enskilda fotoner via optisk fiberlänk till Ericsson i Kista.