Kronprinsessan i möte med SeaBOS

Tisdagen den 14 maj och onsdagen den 15 maj besökte Kronprinsessan Bergen, Norge, och deltog vid ett möte kring SeaBOS.

Kronprinsessan samt deltagarna i SeaBOS besöker laxodling i Haverøy, Norge.

Kronprinsessan samt deltagarna i SeaBOS besöker laxodling i Haverøy, Norge. Foto: Ola Helge Hjetland/Mowi

Kronprinsessan inledde mötet i Bergen med att säga:

Ladies and gentlemen. The keystone actor model is breaking new ground. And the global seafood industry now has a unique opportunity, to become a role model for other sectors that want to make the shift to sustainability.

H.K.H. Kronprinsessan

Under de två dagarna deltog representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag samt experter inom området.

SeaBOS syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt. Vid arbetsmötet i Bergen diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför kommande Keystone Dialogues, vilken äger rum under hösten.

Kronprinsessan tillsammans med deltagarna vid SeaBOS-mötet i Bergen, Norge.

Kronprinsessan tillsammans med deltagarna vid SeaBOS-mötet i Bergen, Norge. Foto: Ingrid Jæger/Mowi

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue – möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna (engelska)

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan (engelska)

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2 (engelska)

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.