Drottningen i möten med World Childhood Foundation och Mentor

I veckan deltog Drottningen i möten med World Childhood Foundation, Mentor Sverige och Mentor International.

Drottningen i möte med Mentor International på Kungliga slottet.

Drottningen i möte med Mentor International på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

På mötet den 8 maj diskuterades Childhood globala strategi.

Drottningen tillsammans med Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på WCF och Kenneth Bengtsson, ordförande i WCF:s styrelse.

Drottningen tillsammans med Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på WCF och Kenneth Bengtsson, ordförande i WCF:s styrelse. Foto: Åsa Andreasson/WCF

Mentor

Mentor är i dag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 1994. I veckan deltog Drottningen på både styrelsemötet för Mentor Sverige och Mentor International.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Mentor International är en internationell paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns också i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och har genomfört projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.