Kungen vid WWF:s årsmöte på Huvudskär och Utö

Torsdagen 9 maj deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Huvudskär och Utö i Stockholms södra ytterskärgård. Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd.

Kungen på Huvudskär tillsammans med Anna Waxin, verkställande direktör för Skärgårdsstiftelsen.

Kungen på Huvudskär tillsammans med Anna Waxin, verkställande direktör för Skärgårdsstiftelsen. Foto: Helenah Swedberg/WWF

Vid ankomsten till Huvudskär berättade Anna Waxin, verkställande direktör, Skärgårdsstiftelsen och Åsa Ranung, avdelningschef Hav & Vatten, WWF om organisationernas samarbete kring projektet Levande skärgårdshav.

Projektets syfte är att ta ett samlat grepp över skärgårds­området, dess miljö och hur det används för att bevara ekosystemen och dess tjänster för framtiden.

Vid besöket på Huvudskär fick WWFs förtroenderåd en presentation av projektet Levande skärgårdshav.

Vid besöket på Huvudskär fick WWFs förtroenderåd en presentation av projektet Levande skärgårdshav. Foto: Helenah Swedberg/WWF

WWF arbetar med konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald: återställa våt- och betesmarker, ta bort vand­ringshinder för fisk i vattendrag och skydda områden. Ett syfte är också att minska belastningen av närsalter på Östersjön och att utveckla en modell för hållbar kustförvaltning. Efter genomgången fick deltagarna en guidad tur av Huvudskär.

Efter båttur till Utö och lunch på värdshuset hölls årsmötet i Socitetshuset.

I anslutning till mötet hölls en föreläsning på temat Baltic NOW. Initiativet Baltic NOW syftar till att skapa ett starkt nätverk, samla resurser och bygga relationer som möjliggör handlingskraftiga åtgär­der för Östersjön. Baltic NOW fokuserar på tre områden: ökat skydd, hållbart fiske och att stoppa bottendöden.

Guidad tur på Huvudskär.

Guidad tur på Huvudskär. Foto: Helenah Swedberg/WWF