Kungen delade ut stipendier till forskare

Onsdagen den 8 maj delade Kungen ut stipendium ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 14 forskare.

Kungen delar ut stipendium till fil. dr Maliheh Mehrshad från Uppsala universitet.

Kungen delar ut stipendium till fil. dr Maliheh Mehrshad från Uppsala universitet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen delar ut stipendium till fil. dr Viktor Sjöberg från Örebro universitet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen delar ut stipendium till fil. dr Viktor Sjöberg från Örebro universitet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Årets stipendiater tog emot sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet:

 • Fil. dr Alistair Auffret, Sveriges lantbruksuniversitet
  "För forskning rörande landskapets förändring över tid – påverkan på biologisk mångfald.
 • Fil. dr Tino Colombi, Sveriges lantbruksuniversitet
  "För forskning rörande hur rötternas form påverkar växtproduktionen i ett torrare klimat."
 • Fil. dr Karin Eklöf, Sveriges lantbruksuniversitet
  "För forskning rörande skogsbrukets påverkan på kvicksilver i bäckvatten."
 • Fil. dr Mikael Ekvall, Lunds universitet
  "För forskning rörande nanoplaster i miljön."
 • Fil. dr Jamila Haider, Stockholms universitet
  "För forskning rörande landskapsutveckling i biokulturella landskap."
 • Fil. dr Foon Yin Lai, Sveriges lantbruksuniversitet
  "För forskning rörande risker vid kretslopp av näringsämnen."
 • Tekn. dr Fredrik Lind, Chalmers tekniska högskola
  "För forskning rörande användning av ilmenit för att reducera globala koldioxidutsläpp."
 • Fil. dr Maliheh Mehrshad, Uppsala universitet
  "För forskning rörande bakterier som hanterar kvicksilver i sjöar och vattendrag."
 • Tekn. dr Erik Olsson, Kungliga tekniska högskolan
  "För forskning rörande förbättrad långtidsegenskaper hos litium-jon batterier."
 • Tekn. dr Anna Palme, Chalmers tekniska högskola
  "För forskning rörande återvinning av textil innehållande en blandning av polyester och bomull."
 • Fil. dr Viktor Sjöberg, Örebro universitet
  "För forskning rörande utvinning av värdefulla metaller från restprodukter."
 • Fil. dr Maja Sundqvist, Umeå universitet
  "För forskning hur den globala uppvärmningen påverkar växtarter och kolbalans på tundran."
 • Tekn. dr Mamoun Taher, Uppsala universitet
  "För forskning rörande Aros Graphne - den felande länken till storskaliga applikationer av supermaterialet grafen."
 • Tekn. dr Bo Xu, Uppsala universitet
  "För forskning rörande materialutveckling för blyfria perovskitsolceller."

Efter stipendieutdelningen föreläste professor Derek Muir om föroreningar i Arktis.

Stipendieutdelningen hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Stipendieutdelningen hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.