Kungaparet invigde paviljong i Drottningholms­parken

Tisdagen den 30 april, på Kungens födelsedag, närvarade Kungaparet och deras bayerska viltspårhund Brandie vid invigningen av en ny paviljong i Drottningholms slottspark.

Kungaparet i slottsparken tillsammans med några av de hundägare som deltog i invigningen.

Kungaparet i slottsparken tillsammans med några av de hundägare som deltog i invigningen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Paviljongen ligger på Ormholmen i den del av slottsparken som kallas Engelska parken. Ön är öppen för alla och hundar får gå lösa utan koppel.

Kungaparet framför den nya paviljongen i Drottningholms slottspark.

Kungaparet framför den nya paviljongen i Drottningholms slottspark. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Den nya paviljongen har uppförts på initiativ av Kungen och är tänkt att fungera som ett väderskydd och plats för vila. Paviljongen är gjord i trä med skiffertak och bänkar som är vända både utåt och inåt.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under invigningen spelade en ensemble ur Försvarsmusiken under ledning av hovtrumpetare Olle Hermansen.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet och Brandie utanför Drottningholms slott.

Kungaparet och Brandie utanför Drottningholms slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Engelska parken

När kung Gustav III övertog Drottningholm år 1777 ville han införliva det nya parkidealet från England, den naturliga landskapsparken, i slottsparken. Fredrik Magnus Piper, som studerat det engelska trädgårdsidealet på plats, fick 1780 i uppdrag att skapa en sådan anläggning norr om barockträdgården.

Den engelska parken består av två dammar med kanaler, öar och vackra broar, stora gräsmattor samt träd i alléer och dungar. Runt hela parken slingrar sig promenadvägar och genom den sträcker sig siktgator, som ger utblickar och vyer över landskapet.