Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Den 25 april hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap i Serafimerordenssalen på Kungl. Slottet.

Kungen, Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare, leder årets ordinarie ordenskapitel i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet. Bakom Kungen står Serafimerbaneret. Salens väggar är dekorerade med Serafimerordens insignier.

Kungen, Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare, leder årets ordinarie ordenskapitel i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet. Bakom Kungen står Serafimerbaneret. Salens väggar är dekorerade med Serafimerordens insignier. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Sedan de kungliga svenska riddarordnarna instiftades år 1748 har ordenskapitlet sammanträtt i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet. Efter 1975 blev det ett uppehåll i att hålla ordenskapitel i Serafimerordens sal men traditionen är återupptagen under 2000-talet.

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Under sammanträdet föredrog tjänsteförrättande ordenskansler Ingemar Eliasson vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Vid mötet redovisades också antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975).

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

I Serafimerordenssalen hänger sköldar för riddare och ledamöter av Serafimerorden. Under mötet presenterades nymålade sköldar för Kungen.

I Serafimerordenssalen hänger sköldar för riddare och ledamöter av Serafimerorden. Under mötet presenterades nymålade sköldar för Kungen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under mötet redovisades också ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljades.

Avslutningsvis redogjorde ordenskapitlets vapenmålare Leif Ericsson för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter. Bland annat presenterades sköldarna för Prinsessan Adrienne, Indonesiens president Joko Widodo och Litauens president Dalia Grybauskaité.

Under ordenskapitlet presenterades bland annat Prinsessan Adriennes nymålade sköld som är behängd med Serafimerordens band och tecken.

Under ordenskapitlet presenterades bland annat Prinsessan Adriennes nymålade sköld som är behängd med Serafimerordens band och tecken. Foto: Kungl. Maj:ts Orden