Kungen delade ut Bernadottestipendier

Torsdagen den 25 april närvarade Kungen vid presentationen av årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet.

Kungen delar ut stipendium till Hatice Zora.

Kungen delar ut stipendium till Hatice Zora. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 instiftade fem av de Kungliga akademierna det så kallade Bernadotteprogrammet. Syftet med programmet är att erbjuda fortbildning med hjälp av stipendier till forskare och yngre konstnärliga utövare.

Vid årets ceremoni i Bernadottebiblioteket delade Kungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, ut stipendierna.

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • Hanna Husberg
  • Laleh Kazemi Veisari

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien):

  • Matilda Arvidsson
  • Gustaf Marcus
  • Sebastian Selvén

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien:

  • Anna Paradiso Laurin
  • Anna Einarsson och Magnus Florin

Stipendiat utsedd av Svenska Akademien:

  • Hatice Zora

Stipendiat utsedd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

  • Benata Elortza
  • Caitlin Ellis

Efter ceremonin i Bernadottebiblioteket hölls en mottagning där Kungen fick tillfälle att tala med stipendiaterna och företrädare för akademierna.

Kungl. Musikaliska akademien stipendiater Anna Paradiso Laurin, Magnus Florin och Anna Einarsson.

Kungl. Musikaliska akademien stipendiater Anna Paradiso Laurin, Magnus Florin och Anna Einarsson. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.