Prins Carl Philip besökte Livgardet

Måndagen den 15 april besökte Prins Carl Philip Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.

Prins Carl Philip på Livgardets regemente i Kungsängen tillsammans med Kungens stabschef Jan Salestrand och chefen för Livgardet överste Laura Swaan Wrede.

Prins Carl Philip på Livgardets regemente i Kungsängen tillsammans med Kungens stabschef Jan Salestrand och chefen för Livgardet överste Laura Swaan Wrede. Foto: Petter Persson

Vid ankomsten togs Prinsen emot av chefen för Livgardet, överste Laura Swaan Wrede och fick sedan information om Livgardets organisation och verksamhet.

Prinsen följer granatkastarplutonens uppvisning.

Prinsen följer granatkastarplutonens uppvisning. Foto: Petter Persson

Under besöket fick Prinsen provskjuta rökgranat med granatgevär M/86. Efter en uppvisning av granatkastar­plutonen fick Prinsen själv, med hjälp av en soldat, mäta ut ett mål i fältet som granatkastarplutonen sen skulle träffa.

Möte med Personskydds­kompaniet

Prinsen mötte också chefen och operatörer från person­skyddskompaniet. De består av särskilt uttagna, utbildade och utrustade soldater som rekryteras från Försvarsmakten och andra organisationer. De vidareutbildas för att kunna utföra sin huvuduppgift – att skydda samhällsviktiga personers liv, hälsa och integritet.

Prinsen fick en orientering om Personskyddskompaniets uppdrag och en demonstration av deras utrustning.

Prinsen fick en orientering om Personskyddskompaniets uppdrag och en demonstration av deras utrustning. Foto: Petter Persson

Simulerad FN-insats

Personal från Swedint gav Prinsen en genomgång av sin verksamhet. Swedints uppgift är att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell multinationell stabsutbildning för militär, civil och polisiär personal. Prinsen fick pröva på olika simulatorer och agera i skarpa situationer vid inter­nationella insatser.

Prins Carl Philip, Jan Salestrand och Laura Swaan Wrede hos Swedint.

Prins Carl Philip, Jan Salestrand och Laura Swaan Wrede hos Swedint. Foto: Petter Persson

Om Livgardet

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största militära förband med många olika ansvarsområden – från ceremoniverksamhet och säkerhetstjänst till att förbereda personal inför internationella insatser.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Livgardet utvecklar även Försvarsmaktens förmåga inom militärpolisområdet och ansvarar för flera hemvärnsgrupper, samt för Försvarsmusiken och Försvarsmaktens insatshundar.

Livgardet är också ett av världens äldsta regementen och räknar sina anor till 1500-talet, då det har en del av sitt ursprung i Gustav Vasas livvakt under befrielsekriget 1521–1523.