Prinsparet vid Sverige-Amerika Stiftelsens 100-årsjubileum

Den 10–11 april närvarade Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia vid Sverige-Amerika Stiftelsens 100-årsjubileum.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna för läsåret 2019/20 samt ambassadör Heather Grant, chargé d'Affaires Clifford Bond, avgående ordföranden Mariana Burenstam Linder, nyvalde ordföranden Christian Salamon och VD Anna Rosvall.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna för läsåret 2019/20 samt ambassadör Heather Grant, chargé d'Affaires Clifford Bond, avgående ordföranden Mariana Burenstam Linder, nyvalde ordföranden Christian Salamon och VD Anna Rosvall. Foto: Angelica Lindqvist-McGowan

Sverige-Amerika Stiftelsen arbetar för att möjliggöra akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för studenter. Stiftelsen grundades 1919 och 100-årsjubileet firades först med en galamiddag på onsdag kväll som Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia deltog vid.

Prinsparet tillsammans med stiftelsens ordförande Mariana Burenstam Linder och 1:e vice ordförande Magnus Sjöqvist.

Prinsparet tillsammans med stiftelsens ordförande Mariana Burenstam Linder och 1:e vice ordförande Magnus Sjöqvist. Foto: Angelica Lindqvist-McGowan

På torsdagen arrangerade stiftelsen ett seminarium där bland andra Barbro Osher, generalkonsul i San Fransisco, talade om sina år som verksam i Amerika. Under seminariet delade Prins Carl Philip ut stipendier från stiftelsen som går till studenter för utbildning i USA och Kanada.

Om Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena och Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada.”.

Stiftelsen grundades 1919 och har tidigare haft kronprins Gustav Adolf och Prins Bertil som hedersordförande. I dag är Kronprinsessan stiftelsens hedersordförande och Kungen är dess beskyddare.

Till toppen