Kungen gav företräde för nye över­kommendanten Jan Thörnqvist

Torsdagen den 11 april gav Kungen företräde för den nytillträdde överkommendanten viceamiral Jan Thörnqvist och överlämnade överkommendantskapets stav.

Viceamiral Jan Thörnqvist tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand.

Viceamiral Jan Thörnqvist tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Överkommendanten i Stockholm är en generalsperson, som direkt orienterar överbefälhavaren i frågor som rör den statsceremoniella verksamheten, inklusive högvaktstjänst.

Symbolen för överkommendantskapet är en stav som symboliskt överlämnas av H.M. Konungen till den nytillträdande överkommendanten.