Kronprinsessan gav företräde för WHO:s generaldirektör

Onsdagen den 10 april gav Kronprinsessan företräde för Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kronprinsessan och Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kronprinsessan och Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Dr. Tedros besöker Sverige i samband med Världshälsoorganisationens konferens WHO Partners Forum 9–10 april i Stockholm.

Fokus för konferensen är finansiering och långsiktighet. Ämnen som behandlas under konferensen är bland annat ebolasituationen i Demokratiska Republiken Kongo och behovet av reformer inom Världshälsoorganisationen.

Under företrädet samtalade Kronprinsessan och Dr. Tedros kring WHO:s arbete med FN:s globala mål. WHO fokuserar särskilt på rättvis tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård för alla, effektiv hantering av hälsohot, utbrott av sjukdomar och humanitära situationer samt förebyggande hälsoarbete med syfte att skapa förutsättningar för hälsosamma val.

Som avslutning överlämnade Kronprinsessan Pep-rapporten 2019 till Dr. Tedros.

Världshälso­organisationen (WHO)

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO (från det engelska namnet World Health Organization), bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève.

Organisationens syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO arbetar bland annat med att koordinera internationell, medicinsk hjälp till de platser som är drabbade av infektionssjukdomar som sars, malaria och aids. Utöver detta bekämpar WHO också andra sjukdomar, till exempel genom att distribuera vaccin.

WHO:s verksamhet syftar också till att hjälpa människor på andra sätt än att bekämpa sjukdomar och strävar även efter att främja hälsa i vid mening. WHO definierar hälsa som välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.