Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag

Tisdagen den 9 april deltog Prins Daniel i Prins Daniels entreprenörsdag. För femte året samlades unga entreprenörer från hela landet till en inspirationsdag arrangerad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel håller tal på entreprenörsdagen.

Prins Daniel håller tal på entreprenörsdagen. Foto: Jonas Bilberg/IVA

Ett hundratal inbjudna unga entreprenörer från hela Sverige samlades för att delta i Prins Daniels entreprenörsdag på IVA i Stockholm. Syftet med dagen var att inspirera entreprenörerna, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör.

Prins Daniel inledde dagen med att hälsa alla välkomna.

Därefter gick de erfarna entreprenörerna Jessica Schultz (Northzone), Jacob de Geer (iZettle), Mia Brunell Livfors (Axel Johnsson) och Ilkka Paananen (Supercell) upp på scen och delade med sig av sina erfarenheter och svarade på publikens frågor.

Senare under eftermiddagen hölls rundabordssamtal där de unga entreprenörerna tillsammans med inspiratörer talade kring ämnen som internationalisering, försäljning och styrelsefrågor.

Rundabordssamtal tillsammans med entreprenörer.

Rundabordssamtal tillsammans med entreprenörer. Foto: Jonas Bilberg/IVA

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.