Kungaparet och Kronprinsessan vid agapemåltid

Inför Stilla veckan intog Kungaparet och Kronprinsessan, tillsammans med präster knutna till Hovet, en agapemåltid i Slottskyrkan i Kungl. Slottet den 9 april.

Kungen välkomnar hovpredikanterna till agapemåltiden i Slottskyrkan.

Kungen välkomnar hovpredikanterna till agapemåltiden i Slottskyrkan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

En agapemåltid – ”kärleksmåltid” – är en gudstjänst under vilken deltagarna också intar en måltid. Agapemåltiden har sitt ursprung i den äldsta kristna kyrkans gemensamma måltider i hemmet och är en slags efterbildning av Jesus avskedsmåltid med apostlarna.

Under 100-talet e. Kr. ritualiserades nattvarden och skildes från agapemåltiden. Agapemåltiderna fick därefter alltmer karaktären av vanliga gästabud och förbjöds senare.

I modern tid har agapemåltiderna återupptagits inom Svenska kyrkan och de intas ibland i samband med skärtorsdagen, den dag nattvarden instiftades.

Den nuvarande Slottskyrkan invigdes 1754 och är placerad i Slottets södra länga. Måltiden intogs i kyrkans altargång mellan kyrkbänkarna som tillverkades i slutet av 1600-talet av snickarna Hans Herman Steyerwald och George Haupt d.ä.

Den nuvarande Slottskyrkan invigdes 1754 och är placerad i Slottets södra länga. Måltiden intogs i kyrkans altargång mellan kyrkbänkarna som tillverkades i slutet av 1600-talet av snickarna Hans Herman Steyerwald och George Haupt d.ä. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottningen i samtal med överhovpredikanten biskop Johan Dalman. Till höger om Kronprinsessan sitter biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark, förutvarande överhovpredikant i Kungl. Hovförsamlingen.

Drottningen i samtal med överhovpredikanten biskop Johan Dalman. Till höger om Kronprinsessan sitter biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark, förutvarande överhovpredikant i Kungl. Hovförsamlingen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Hovpredikanter

Agapemåltiden hölls i samband med hovpredikantmötet, ett möte som sker vart fjärde år, under vilket samtliga präster som tjänstgör inom Kleresistaten vid Hovet, gemensamt möts. Utöver överhovpredikanten biskop Johan Dalman och den ordinarie hovpredikanten pastor Michael Bjerkhagen finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa präster tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

De extra ordinarie hovpredikanterna kommer från Sveriges alla stift och representerar därmed också olika kyrkliga traditioner.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Om Kungl. Hov­församlingen och Kleresi­staten

Hovet har ända sedan 1200-talet haft ett prästerskap, "hovkleresiet", knutet till sig. Hovförsamlingen växte fram under den tid på 1500-talet då Kungafamiljen och Hovet flyttade mellan de kungliga slotten, men började ta form först under hertig Karls tid på 1590-talet.

I dag är Kungl. Hovförsamlingen en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan och dess medlemmar består av Kungafamiljen samt personer med anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna.

Kleresistaten är den avdelning inom Hovet vilken överhovpredikanten, pastorn i hovförsamlingen, de extra ordinarie hovpredikanterna och hovorganisten tillhör.

Varje söndag hålls gudstjänst i Slottskyrkan där alla är välkomna.