Kungen gav företräde för Kungl. Vetenskaps­akademien

Måndagen den 8 april gav Kungen företräde för Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Kungen och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Kungen och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerade Göran K. Hansson om akademiens framtidsplaner och utveckling för att stärka sin roll som center för svensk forskning.

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.