Informationskonselj på Kungliga slottet

Måndagen den 8 april hölls informationskonselj på Kungliga slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen och Kronprinsessan vid måndagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan vid måndagens informationskonselj. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på ledamöterna i Konseljsalen.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på ledamöterna i Konseljsalen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.