Kronprinsessparet besökte Mind

Måndagen den 1 april besökte Kronprinsessan och Prins Daniel föreningen Mind som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa.

Kronprinsessan och volontären Tommy Carlsson.

Kronprinsessan och volontären Tommy Carlsson. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Varje år dör 1500 personer till följd av självmord, 100 000 personer genomför självmordsförsök och 500 000 har självmordstankar i Sverige. Mind arbetar för att förebygga detta. Med hjälp av 450 volontärer tar de emot samtal och ger stöd till personer som har tankar om självmord, äldre som mår psykiskt dåligt eller föräldrar som är oroliga för sina barn. Under 2018 tog Minds stödlinjer emot drygt 30 000 samtal.

Kronprinsessan och Prins Daniel fick under besöket på Minds lokaler i Stockholm en presentation av verksamheten och träffa några av de volontärer som jobbar i stödlinjerna.

Prins Daniel i samtal med volontären Madeleine Humeur.

Prins Daniel i samtal med volontären Madeleine Humeur. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utöver Stockholm har Mind lokaler i Göteborg, Halmstad, Malmö, och Umeå där volontärer jobbar tillsammans. Alla volontärer får innan start en introduktionsutbildning och erbjuds därefter löpande handledning och stöd. Mind jobbar även med att sprida kunskap om psykisk ohälsa och anordnar konferenser, seminarier och utbildningar.

Mind är en av de föreningar och projekt som Kronprinsessparets stiftelse stöttar och ger anslag till.

På Minds lokaler i Stockholm.

På Minds lokaler i Stockholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Till toppen