Kungen delade ut pris till lärare och forskare

Söndagen den 31 mars närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst på Musikaliska i Stockholm.

Kungen delar ut pris på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Kungen delar ut pris på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Högtidssammankomsten inleddes på Musikaliska med musikinslag, öppnings­anförande och ett meddelade om akademiens verksamhet under 2018. Därefter höll Susan Solomon, professor i kemi, ett anförande. Susan Solomon forskar om det antarktiska ozonhålet och är bland annat ledamot i en arbetsgrupp för FN:s klimatpanel.

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Beijerstiftelsens lärarpris, Göran Gustafssonpriset, Gregori Aminoffs pris och Sjöbergpriset.

Kungen och Drottningen.

Kungen och Drottningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Beijerstiftelsens Lärapris

Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne ges till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. I år delade Kungen ut priset till dessa fyra lärare:

 • Camilla Christensson, Katedralskolan i Lund (kemi)
 • Anna-Lena Ekström, Vänge skola i Uppsala (NO)
 • Lligo Matson, Renforsskolan i Vindeln (matematik)
 • Erik Waltersson, Europaskolan i Strängnäs (fysik)

Göran Gustafssonpriset

Göran Gustafssonpriset delas ut årligen sedan 1991 inom matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Nomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien. I år delade Kungen ut priset till:

 • Petter Brändén, professor i matematik
 • Björn Högberg, professor i kemi
 • Anders Johansen, professor i fysik
 • Kristian Pietras, professor i medicin
 • Wu Yaowen, professor i molekylär biologi

Gregori Aminoffs pris

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet ges visst företräde. I år delade Kungen ut priset till:

 • Michael O'Keeffe, professor vid Arizona State University, USA
 • Omar M. Yaghi, professor vid University of California, Berkeley, USA

Sjöbergpriset

Sjöbergpriset är ett internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till en miljon dollar, varav 100 000 dollar är prissumma och 900 000 dollar är anslag för framtida forskning. I år delade Kungen ut priset till:

 • Brian J. Druker, medicine doktor vid Oregon Health and Science University, Portland, USA
 • Dennis Slamon, doktor vid University of California, LA, USA

Efter prisutdelningen hölls en middag på Nordiska museet.

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.