Prins Daniel delade ut Stora psykologpriset

Torsdagen den 28 mars delade Prins Daniel ut Psykologförbundets Stora psykologpriset på Clarion hotel vid Skanstull i Stockholm.

Prins Daniel vid utdelningen av Stora psykologpriset.

Prins Daniel vid utdelningen av Stora psykologpriset. Foto: Mattias Hellström/SPA

Sveriges psykologförbund är Sveriges psykologers fackliga och professionella organisation och har cirka 12 000 medlemmar.

På plats delade Prinsen ut priset om 50 000 kronor till Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet.

Prins Daniel och Lars-Göran Öst, vinnare av Stora psykologpriset.

Prins Daniel och Lars-Göran Öst, vinnare av Stora psykologpriset. Foto: Mattias Hellström/SPA

I sitt beslut framhävde juryn att professor Öst haft stort inflytande på utvecklingen av KBT som en behandlingsform. Vidare poängterades att professorn har skapat och forskat kring psykologiska behandlingsmetoder som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Lars-Göran Öst har också utvecklat evidensbaserade behandlingsmetoder för flera olika ångesttillstånd.

Övriga nominerade var Malin Gren Landell, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och medicine doktor samt Kjerstin Almqvist, legitimerad psykolog och professor vid Karlstad universitet.

Kvällen avslutades med att pristagaren Lars-Göran Öst höll ett föredrag.

Foto: Mattias Hellström/SPA