Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 28 mars lämnade tre nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot ambassadör Deriba Kuma Heiy från Etiopien.

Kungen tar emot ambassadör Deriba Kuma Heiy från Etiopien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Deriba Kuma Heiy från Etiopien
  • Ambassadör Alexander Arzoumanian från Armenien
  • Ambassadör Mira Krajachikj från Nordmakedonien

Under de tre audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår blåser ambassadörssignalen när de nya ambassadörerna anländer till Östra valvet på Kungl. Slottet.

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår blåser ambassadörssignalen när de nya ambassadörerna anländer till Östra valvet på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot ambassadör Mira Krajachikj från Nordmakedonien.

Kungen tar emot ambassadör Mira Krajachikj från Nordmakedonien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De nya ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i Karl XV:s paradkupé.

De nya ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot ambassadör Alexander Arzoumanian från Armenien.

Kungen tar emot ambassadör Alexander Arzoumanian från Armenien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Deriba Kuma Heiy från Etiopien anländer till Östra valvet på Kungl. Slottet.

Ambassadör Deriba Kuma Heiy från Etiopien anländer till Östra valvet på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna