Kungen gav företräde för statsrådet Hans Dahlgren

Torsdagen den 28 mars gav Kungen företräde för statsrådet Hans Dahlgren, ny EU-minister.

Kungen och Hans Dahlgren vid företrädet på Kungliga slottet.

Kungen och Hans Dahlgren vid företrädet på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Hans Dahlgren möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens EU-politik som Hans Dahlgren nu är ansvarigt statsråd för.