Kungen gav företräde för statsrådet Amanda Lind

Tisdagen den 26 mars gav Kungen företräde för statsrådet Amanda Lind, ny kultur- och demokratiminister.

Kungen och Amanda Lind vid företrädet på Kungl. Slottet.

Kungen och Amanda Lind vid företrädet på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Amanda Lind möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik för civila samhället, demokrati och mänskliga rättigheter, folkhälsa och idrott, kultur, medier samt ungdomspolitik som Amanda Lind nu är ansvarigt statsråd för.

Till toppen