Kronprinsessan uppmärksammade Världsvattendagen

Fredagen den 22 mars besökte Kronprinsessan Henriksdals reningsverk och Brunnsviken för att uppmärksamma internationella vattendagen.

Kronprinsessan, Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr och Wateraid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Kronprinsessan, Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr och Wateraid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Som ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål och beskyddare för Wateraid har Kronprinsessan ett stort engagemang för frågor som rör vatten. Fredagens besök inleddes på Henriksdals reningsverk i Stockholm. Tillsammans med reningsverket i Bromma tar de emot avloppsvatten från drygt en miljon människor och industrier i Stockholmsområdet.

Här går det renade vattnet ut i Östersjön. Innan vattnet släpps ut utvinns värme för uppvärmning av bostäder.

Här går det renade vattnet ut i Östersjön. Innan vattnet släpps ut utvinns värme för uppvärmning av bostäder. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besöket inleddes med att Kronprinsessan och Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr fick information om hur Stockholm Vatten och Avfall arbetar med planering och utbyggnad av Stockholms framtida avloppsrening.

En ny tekniktunnel byggs ovanför reningsverket och ska förse ny reningstekniken med bland annat el och luft.

En ny tekniktunnel byggs ovanför reningsverket och ska förse ny reningstekniken med bland annat el och luft. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Därefter fick Kronprinsessan och miljö- och klimatborgarrådet en rundtur i reningsverket som renar avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Stefan Rosengren, enhetschef, visade även en ny reningsteknik där man använder sig av membrankasetter. Den nya tekniken gör att kapaciteten fördubblas, kväveutsläppen minskas och ett betydligt renare avloppsvatten kan släppas ut.

Kronprinsessan, Sonny Sundelin, VD på Stockholm vatten och avlopp och Katarina Luhr, Stockholms miljö- och klimatborgarråd.

Kronprinsessan, Sonny Sundelin, VD på Stockholm vatten och avlopp och Katarina Luhr, Stockholms miljö- och klimatborgarråd. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Brunnsviken

Senare på förmiddagen besökte Kronprinsessan och miljö- och klimatborgarrådet Brunnsviken. Där informerade Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för Wateraid Sverige, om vattensituationen i världen. I dag saknar 844 miljoner människor rent vatten och nästan 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Kronprinsessan bär vatten tillsammans med Katarina Luhr och Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Kronprinsessan bär vatten tillsammans med Katarina Luhr och Cecilia Chatterjee-Martinsen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

För att illustrera att många människor i världen måste hitta och hämta vatten själva, fick Kronprinsessan och miljö- och klimatborgarrådet prova på att bära tunga dunkar fyllda med vatten.

Miljö- och klimatborgarrådet berättade även om de utmaningar som finns i Stockholm på vattenområdet och gav exempel på vad staden gör i dag och framöver för att öka tillgången till rent vatten.