Prins Daniel i samtal med studenter om entreprenör­skap

Onsdagen den 20 mars besökte Prins Daniel och inspiratörer från Prins Daniels Fellowship Västerås. Där samtalade de med elever på ABB-gymnasiet och Mälardalens högskola om entreprenörskap.

Prins Daniel i samtal med studenter på Mälardalens högskola.

Prins Daniel i samtal med studenter på Mälardalens högskola. Foto: Jonas Bilberg/MDH

Under besöken på de två skolorna berättade Prins Daniel och tre inspiratörer från Prins Daniels Fellowship om sina erfarenheter av att driva företag. Inspiratörerna som talade var Anna Stenberg, Pär Svärdson och Lina Gebäck som alla är framgångsrika entreprenörer.

Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna Pär Svärdson, Lina Gebäck, Anna Stenberg och moderator Mia Odabas.

Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna Pär Svärdson, Lina Gebäck, Anna Stenberg och moderator Mia Odabas. Foto: Jonas Bilberg/MDH

Efter föreläsningen deltog studenterna i rundabordssamtal med Prins Daniel och inspiratörerna för att få konkreta tips och inspiration kring egna företagsidéer.

Under dagen besökte Prins Daniel och inspiratörerna även företaget ABB:s division Robotics som utvecklar och tillverkar kollaborativa robotar som används i industri. Där fick de en presentation av verksamheten och en visning runt i lokalerna.

Prins Daniel fick testa att spela ”fyra i rad” mot en robot, en match som Prinsen vann.

Prins Daniel fick testa att spela ”fyra i rad” mot en robot, en match som Prinsen vann. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft