Kungaparet besökte Brottsförebyggande rådet

Onsdagen den 20 mars besökte Kungaparet Brotts­förebyggande rådet (Brå) för att få information om hur myndigheten arbetar med att bidra till kunskapsutveckling inom rättsväsendet.

Kungaparet på Brottsförebyggande rådet.

Kungaparet på Brottsförebyggande rådet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet togs emot av generaldirektör Erik Wennerström, ställföreträdande generaldirektör Björn Borschos och stabschef Anna Westphalen.

Kungaparet togs emot av generaldirektör Erik Wennerström, ställföreträdande generaldirektör Björn Borschos och stabschef Anna Westphalen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket fick Kungaparet övergripande information om verksamheten och fördjupad information om tre rapporter som Brå tagit fram.

Relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden

I rapporten Relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden har Brå med hjälp av enkätsvar och intervjuer från boende i socialt utsatta områden undersökt hur de ser på trygghet och förtroende för rättsväsendet.

Skjutningar i kriminella miljöer

Det dödliga skjutvapenvåldet i kriminella miljöer har ökat under de senaste åren. I Brås rapport Skjutningar i kriminella miljöer belyser Brå skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som själva varit aktiva i kriminell miljö.

Nationella trygghets­undersökningen

Nationella trygghetsundersökningen. (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Kungaparet avslutade besöket med att träffa medarbetare på Brås Center mot våldsbejakande extremism. Centret jobbar för att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Om Brottsförebyggande rådet

  • Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum för rättsväsendet.
  • På Brå jobbar drygt 150 medarbetare som är placerade i Stockholm.
  • Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutveck­lingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete.
  • Läs mer om Brottsförebyggande rådet