Kronprinsessan besökte specialförband inom Försvarsmakten

Under förra veckan besökte Kronprinsessan delar av det svenska specialförbandssystemet. Kronprinsessan deltog i övningsverksamheten, fick information om specialförbandens funktion och samtalade med medarbetare.

Kronprinsessan samtalar med personal ur specialförbanden.

Kronprinsessan samtalar med personal ur specialförbanden. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Specialförbanden har hög tillgänglighet med särskilt uttagen personal med stor operativ erfarenhet. De kan verka i miljöer som är fysiskt, psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Specialförbanden kan även uppträda i otillgängliga områden med hög klimatologisk och medicinsk hotbild.

Kronprinsessan informerar sig om hundtjänsten.

Kronprinsessan informerar sig om hundtjänsten. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Kronprinsessan deltar vid träning av explosiv inbrytning.

Kronprinsessan deltar vid träning av explosiv inbrytning. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten