Prins Carl Philip besökte Business Sweden inför Hannoverresa

Fredagen den 15 mars besökte Prins Carl Philip Business Swedens huvudkontor i Stockholm för att få information om Sveriges partnerlandssatsning vid Hannovermässan – världens största industrimässa. Prinsen besöker mässan i början av april.

Prinsen med, från vänster, Marie Claire Maxwell, Ylva Berg, Helena Carlsson, Asligûl Sungur och Jonas Båtelson från Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden.

Prinsen med, från vänster, Marie Claire Maxwell, Ylva Berg, Helena Carlsson, Asligûl Sungur och Jonas Båtelson från Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Under besöket informerade Business Swedens verkställande direktör Ylva Berg och hennes medarbetare om partnerlandssatsningen, som sker i linje med Sveriges exportstrategi.

Business Sweden projektleder satsningen och mer än 130 svenska företag, organisationer, universitet, myndigheter, regioner med flera kommer att finnas på plats.

Prinsen besöker mässan den 1–2 april.