Kungen gav företräde för statsrådet Matilda Ernkrans

Torsdagen den 14 mars gav Kungen företräde för statsrådet Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning.

Kungen tillsammans med Matilda Ernkrans vid företrädet på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Matilda Ernkrans vid företrädet på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Matilda Ernkrans möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik om högskola och forskning för vilka Matilda Ernkrans nu är ansvarigt statsråd.